Labdien !

Paldies par pieteikumu, tas ir saņemts.

Lūdzam atsūtiet uz mūsu e-pastu (business@holmbank.lv) papildus sekojošu informāciju:

  1. Uzņēmuma konta/-u pārskats/-i par pēdējiem 12 mēnešiem;
  2. Uzņēmuma operatīvus finanšu datus (bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu);
  3. Aizpildītu un elektroniski parakstītu Anketu juridiskai personai, skat. mājas lapā - Noderīga informācija;
  4. Pieteikuma iesniedzēja - juridiskā pārstāvja/galvotāja - personas apliecinoša dokumenta (pase vai ID karte no abām pusēm) apliecināta kopija, norādot  vārdu, uzvārdu, datumu, tekstu: "Kopija paredzēta iesniegšanai Holm Bank Latvia SIA", kā arī to parakstot;
  5. Pieteikuma iesniedzēja - juridiskā pārstāvja/galvotāja konta/-u pārskats/-i par pēdējiem 6 mēnešiem.

Ja Jums radīsies jautājumi, droši zvaniet uz tālr. Nr. +371 2576 7123 vai arī rakstiet uz e-pastu business@holmbank.lv.

Paldies

Šī ir patērētāju kreditēšanas pakalpojuma sniedzēja Holm Bank Latvia SIA mājas lapa. Pirms jebkura līguma noslēgšanas lūdzam iepazīsties ar attiecīgā pakalpojuma nosacījumiem un ja nepieciešams, konsultējies ar speciālistu. * Norādām, ka Holm Bank Latvia SIA ir patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs, nevis kredītiestāde.
© 2023. Holm Bank Latvia SIA