Cenrādis

Naudas aizdevums

Gada procentu likmeno 7.5 %
Komisijas maksa par kredīta noformēšanusākot no 1% no aizdevuma summas, min. 100 €
Pieteikuma izvērtēšana 0 € 
Ikmēneša administrēšanas maksa 0 € 
Pilnīga vai daļēja aizdevuma pirmstermiņa atmaksa1% no aizdevuma atlikuma summas, min. 50 € (iesk. PVN)
Kredīta maksājuma datuma maiņa (Kredīta un procentu maksājuma datuma maiņa)15 € (iesk. PVN)
Kredīta atmaksas termiņa pagarināšana (kredīta un procentu maksājuma termiņa pagarināšana)50 € (iesk. PVN)
Kredīta atmaksas termiņa samazināšana (kredīta un procentu maksājumu galējā termiņa maiņa)50 € (iesk. PVN)
Maksājuma kavējuma gadījumā, soda nauda no kavētas summas ir 0.5% apmērā par katru kavēto dienu. Soda nauda nepārsniedz 10% no aizdevuma pamatsummas.
Saistību pārskata sagatavošana10 € (iesk. PVN)
Saistību atlikuma pārskata sagatavošana10 € (iesk. PVN)
Atgādinājuma/brīdinājuma par maksājumu kavējumu sagatavošana (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par kavējumu pa pastu)7 € (iesk. PVN)
Brīdinājuma par līguma laušanu sagatavošanas maksa (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par līguma laušanu parāda atgūšanai pa pastu)10 € (iesk. PVN)
Līguma kopijas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu5 € (iesk. PVN)

Auto Kredīts

Gada procentu likmeno 7.5 %
Komisijas maksa par kredīta noformēšanusākot no 1% no aizdevuma summas, min. 100 €
Pieteikuma izvērtēšana 0 € 
Ikmēneša administrēšanas maksa 0 € 
Pilnīga vai daļēja aizdevuma pirmstermiņa atmaksa1% no aizdevuma atlikuma summas, min. 50 € (iesk. PVN)
Kredīta maksājuma datuma maiņa (Kredīta un procentu maksājuma datuma maiņa)15 € (iesk. PVN)
Kredīta atmaksas termiņa pagarināšana (kredīta un procentu maksājuma termiņa pagarināšana)50 € (iesk. PVN)
Kredīta atmaksas termiņa samazināšana (kredīta un procentu maksājumu galējā termiņa maiņa)50 € (iesk. PVN)
Maksājuma kavējuma gadījumā, soda nauda no kavētas summas ir 0.5% apmērā par katru kavēto dienu. Soda nauda nepārsniedz 10% no aizdevuma pamatsummas.
Saistību pārskata sagatavošana10 € (iesk. PVN)
Saistību atlikuma pārskata sagatavošana10 € (iesk. PVN)
Atgādinājuma/brīdinājuma par maksājumu kavējumu sagatavošana (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par kavējumu pa pastu)7 € (iesk. PVN)
Brīdinājuma par līguma laušanu sagatavošanas maksa (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par līguma laušanu parāda atgūšanai pa pastu)10 € (iesk. PVN)
Līguma kopijas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu5 € (iesk. PVN)

Preču Nomaksas Kredīts

Gada procentu likmeno 7.5 %
Komisijas maksa par kredīta noformēšanu0 €
Pieteikuma izvērtēšana0 € 
Ikmēneša administrēšanas maksa 0 € 
Pilnīga vai daļēja aizdevuma pirmstermiņa atmaksa1% no aizdevuma atlikuma summas, min. 50 € (iesk. PVN)
Kredīta maksājuma datuma maiņa (Kredīta un procentu maksājuma datuma maiņa)15 € (iesk. PVN)
Kredīta atmaksas termiņa pagarināšana (kredīta un procentu maksājuma termiņa pagarināšana)50 € (iesk. PVN)
Kredīta atmaksas termiņa samazināšana (kredīta un procentu maksājumu galējā termiņa maiņa)50 € (iesk. PVN)
Maksājuma kavējuma gadījumā, soda nauda no kavētas summas ir 0.5% apmērā par katru kavēto dienu. Soda nauda nepārsniedz 10% no aizdevuma pamatsummas.
Saistību pārskata sagatavošana10 € (iesk. PVN)
Saistību atlikuma pārskata sagatavošana10 € (iesk. PVN)
Atgādinājuma/brīdinājuma par maksājumu kavējumu sagatavošana (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par kavējumu pa pastu)7 € (iesk. PVN)
Brīdinājuma par līguma laušanu sagatavošanas maksa (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par līguma laušanu parāda atgūšanai pa pastu)10 € (iesk. PVN)
Līguma kopijas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu5 € (iesk. PVN)

Cenrādī minētām maksām papildus var tikt pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar likumu par Pievienotas vērtības nodokļa likumu.

Šī ir patērētāju kreditēšanas pakalpojuma sniedzēja Holm Bank Latvia SIA mājas lapa. Pirms jebkura līguma noslēgšanas lūdzam iepazīsties ar attiecīgā pakalpojuma nosacījumiem un ja nepieciešams, konsultējies ar speciālistu. * Norādām, ka Holm Bank Latvia SIA ir patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs, nevis kredītiestāde.
© 2023. Holm Bank Latvia SIA