Cenrādis sākot no 2024. gada 11.03

Cenrādis

Komisijas maksa par kredīta noformēšanuSākot no 1% no kredīta summas min. 100 €
Pieteikuma izvērtēšana0 €
Ikmēneša administrēšanas maksa  0 €

Grozījumi līgumā

Kredīta maksājuma datuma maiņa (Kredīta un procentu maksājuma datuma maiņa)50 €
Pilnīga vai daļēja aizdevuma pirmstermiņa atmaksa1% no neatmaksātās pamatsummas, min. 50 €
Kredīta atmaksas termiņa izmaiņas (kredīta un procentu maksājuma termiņa pagarināšana vai samazināšana)0,75% no pamatsummas, min. 50 €

Izziņas

Saistību pārskata sagatavošana, saistību atlikuma pārskata sagatavošana20 €
Izziņa par saistību izbeigšanu20 €
Atgādinājuma/brīdinājuma par maksājumu kavējumu sagatavošana (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par kavējumu pa pastu)10 €

Kredītu atgūšana un restrukturizācija

Atgādinājuma vēstule par kavetu maksājumu7 €
Brīdinājuma vēstle par maksājuma kavējumu10 €
Līguma kopijas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu10 €
Brīdinājuma par līguma laušanu sagatavošanas maksa (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par līguma laušanu parāda atgūšanai pa pastu)25 €

Cenrādī minētām maksām papildus var tikt pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar likumu par Pievienotas vērtības nodokļa likumu.

Holm Bank Latvia SIA

Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021

Reģistrācijas numurs

54103053771

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegta licence

Nr. NK-2016-041

Klientu atbalsts

+371 286 07070info@holmbank.lv

PVN reģistrācijas numurs

LV54103053771

Šī ir patērētāju kreditēšanas pakalpojuma sniedzēja Holm Bank Latvia SIA mājas lapa. Pirms jebkura līguma noslēgšanas lūdzam iepazīsties ar attiecīgā pakalpojuma nosacījumiem un ja nepieciešams, konsultējies ar speciālistu. * Norādām, ka Holm Bank Latvia SIA ir patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs, nevis kredītiestāde.
© 2024. Holm Bank Latvia SIA