Cenrādis

Kredīta cenrādis

Kredīta pieteikuma izskatīšana 0   € 
Ikmēneša administrēšanas maksa 0   € 
Kredīta līguma noslēgšanasākot no 10 €
Kredīta daļēja vai pilnīga atmaksa pirms līgumā paredzētā termiņa 0   € 
Kredīta maksājuma datuma maiņa (Kredīta un procentu maksājuma datuma maiņa) 3,00 € 
Kredīta atmaksas termiņa pagarināšana (kredīta un procentu maksājuma termiņa pagarināšana) 10,00 € 
Izziņa par saistību izpildi (Izziņas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu) 10,00 € 
Izziņa par saistību atlikumu (Izziņas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu) 10,00 € 
Atgādinājuma/brīdinājuma par maksājumu kavējumu sagatavošana (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par kavējumu pa pastu)Līdz 7 €
Brīdinājuma par līguma laušanu sagatavošanas maksa (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par līguma laušanu parāda atgūšanai pa pastu)Līdz 10€
Līguma kopijas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu5 €
Komisijas maksa par saistību restrukturizāciju (piemēram, ja aktīvās saistības pārņem cita persona)50 €

Šī ir patērētāju kreditēšanas pakalpojuma sniedzēja Holm Bank Latvia SIA mājas lapa. Pirms jebkura līguma noslēgšanas lūdzam iepazīsties ar attiecīgā pakalpojuma nosacījumiem un ja nepieciešams, konsultējies ar speciālistu. * Norādām, ka Holm Bank Latvia SIA ir patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs, nevis kredītiestāde.
© 2023. Holm Bank Latvia SIA