Cenrādis

Nomaksas kartes cenrādis

Kartes izgatavošana 0   € 
Ikmēneša maksa par karti 0   € 
Kartes aizvietošana (pēc derīguma termiņa beigām) 0   € 
Jaunas kartes izgatavošana  (gadījumos, kad karte ir pazaudēta vai aizmirsts PIN kods) 10,00 € 
Kartes piegāde ar kurjeru 0   € 
Iepazīšanās ar kartes bilanci bankomātos 0,60 € 
Pirkumi 0   € 

Citas ar karti saistītās izmaksas

Nepamatotas pretenzijas izskatīšana (par katru transakciju) 15,00 € 
Maksa par darījumu dokumentācijas izsniegšanu (par katru transakciju) 15,00 € 
Dokumenta sagatavošana par saistību izpildi un nosūtīšana pa pastu  10,00 € 
Dokumenta sagatavošana par parāda/aizdevuma lielumu un nosūtīšana pa pastu  10,00 € 
Valūtas konvertācijas uzcenojums  2.5% no summas 
Atgādinājuma nosūtīšana,  par kavētu maksājumu 0   € 
Kartes konta izraksta izsniegšana par iepriekšējo kalendāro mēnesi:
Pašapkalpošanās vietnē 
Pa pastu

0   € 
 3,00 € 

Patēriņa Kredīta cenrādis

Kredīta pieteikuma izskatīšana 0   € 
Ikmēneša administrēšanas maksa 0   € 
Kredīta līguma noslēgšanasākot no 10 €
Kredīta daļēja vai pilnīga atmaksa pirms līgumā paredzētā termiņa 0   € 
Kredīta maksājuma datuma maiņa (Kredīta un procentu maksājuma datuma maiņa) 3,00 € 
Kredīta atmaksas termiņa pagarināšana (kredīta un procentu maksājuma termiņa pagarināšana) 10,00 € 
Kredīta atmaksas termiņa samazināšana (kredīta un procentu maksājumu galējā termiņa maiņa)  10,00 € 
Komisijas maksa par saistību restrukturizāciju (piemēram, ja aktīvās saistības pārņem cita persona)  50,00 € 

Preču Nomaksas Kredīta cenrādis

Izziņa par saistību izpildi (Izziņas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu) 10,00 € 
Izziņa par saistību atlikumu (Izziņas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu) 10,00 € 
Kredīta atmaksas termiņa pagarināšana (kredīta un procentu maksājuma termiņa pagarināšana) 10,00 € 
Kredīta maksājuma datuma maiņa (Kredīta un procentu maksājuma datuma maiņa)  3,00 € 
Atgādinājuma/brīdinājuma par maksājumu kavējumu sagatavošana (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par kavējumu pa pastu) 5,00 € 
Brīdinājuma par līguma laušanu sagatavošanas maksa (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par  līguma laušanu parāda atgūšanai pa pastu) 7,00 € 
Līguma kopijas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu 5,00 € 
Komisijas maksa par saistību restrukturizāciju (piemēram, ja aktīvās saistības pārņem cita persona) 50,00 € 

Holm Bank Latvia SIA

Reģistrācijas numurs

54103053771

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegta licence

Nr. NK-2016-041

Klientu atbalsts

+371 286 07070info@holmbank.lv

Šī ir patērētāju kreditēšanas pakalpojuma sniedzēja Holm Bank Latvia SIA mājas lapa. Pirms jebkura līguma noslēgšanas lūdzam iepazīsties ar attiecīgā pakalpojuma nosacījumiem un ja nepieciešams, konsultējies ar speciālistu. * Norādām, ka Holm Bank Latvia SIA ir patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs, nevis kredītiestāde.
© 2022. Holm Bank Latvia SIA