Cenrādis

Nomaksas kartes cenrādis

Kartes izgatavošana 0   € 
Ikmēneša maksa par karti 0   € 
Kartes izgatavošana (pēc derīguma termiņa beigām) 0   € 
Kartes aizvietošana ar jaunu (gadījumos, kad karte ir pazaudēta vai aizmirsts PIN kods) 10,00 € 
Kartes piegāde ar kurjeru 0   € 
Iepazīšanās ar kartes bilanci bankomātos 0,60 € 
Pirkumi 0   € 
Nepamatotas pretenzijas izskatīšana (par katru transakciju) 15,00 € 
Maksa par darījumu dokumentācijas izsniegšanu (par katru transakciju) 15,00 € 
Dokumenta sagatavošana par saistību izpildi un nosūtīšana pa pastu  10,00 € 
Dokumenta sagatavošana par parāda/aizdevuma lielumu un nosūtīšana pa pastu Līdz 17,00 €
Valūtas konvertācijas uzcenojums  2.5% no summas 
Kartes konta izraksta izsniegšana par iepriekšējo kalendāro mēnesi:
Pašapkalpošanās vietnē 
Pa pastu

0   € 
 3,00 € 

Kredīta cenrādis

Kredīta pieteikuma izskatīšana 0   € 
Ikmēneša administrēšanas maksa 0   € 
Kredīta līguma noslēgšanasākot no 10 €
Kredīta daļēja vai pilnīga atmaksa pirms līgumā paredzētā termiņa 0   € 
Kredīta maksājuma datuma maiņa (Kredīta un procentu maksājuma datuma maiņa) 3,00 € 
Kredīta atmaksas termiņa pagarināšana (kredīta un procentu maksājuma termiņa pagarināšana) 10,00 € 
Izziņa par saistību izpildi (Izziņas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu) 10,00 € 
Izziņa par saistību atlikumu (Izziņas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu) 10,00 € 
Atgādinājuma/brīdinājuma par maksājumu kavējumu sagatavošana (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par kavējumu pa pastu)Līdz 7 €
Brīdinājuma par līguma laušanu sagatavošanas maksa (Paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana par līguma laušanu parāda atgūšanai pa pastu)Līdz 10€
Līguma kopijas sagatavošana un nosūtīšana pa pastu5 €
Komisijas maksa par saistību restrukturizāciju (piemēram, ja aktīvās saistības pārņem cita persona)50 €

Šī ir patērētāju kreditēšanas pakalpojuma sniedzēja Holm Bank Latvia SIA mājas lapa. Pirms jebkura līguma noslēgšanas lūdzam iepazīsties ar attiecīgā pakalpojuma nosacījumiem un ja nepieciešams, konsultējies ar speciālistu. * Norādām, ka Holm Bank Latvia SIA ir patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs, nevis kredītiestāde.
© 2022. Holm Bank Latvia SIA